Ekonomicznie transportujemy towary na duże odległości drogą morską.

Zapewniamy właściwą obsługę, staranne procedury transportowe i organizujemy cały proces:

  • W zakresie transportu kontenerów drobnicowych (LCL)
  • W zakresie transportu całokontenerowego (FCL)
  • Dojazd do portu wysyłki
  • Odprawa celna
  • Dalszy przewóz do miejsca przeznaczenia